MŠ Na Korábě MŠ Na Korábě MŠ Na Korábě

Motto: " Jak si loďku postavíme, tak si na ní zajezdíme. "

Naše mateřská škola je loďka, kterou stavíme z pevných, ale pružných základů. Tak, jak si na její stavbě dáme záležet, tak nám bude sloužit. Krásně nás poveze v klidném proudu, ale vydrží i v bouři a bezpečně nás doveze k našemu cíli.

Filosofie: „ Uspokojovat potřeby dětí, nabízet podněty pro rozvoj individuálního potenciálu, intelektuálních, citových a sociálních schopností. Umožnit dítěti prostřednictvím prožitků získávat zkušenost, probouzet zájem o hodnoty, vést dítě k osvojení postojů a dovedností, které budou dobrým základem do života, které pomohou dosáhnout cíle = stát se zdravou, autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností.“

„ MÍT ZDRAVÍ, DUŠEVNÍ POHODU A PŘÍZNIVOU ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVU “

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 oznámení o přijetí

Zapojení do projektu Šablony OP JAK

MŠ Na Korábě

MŠ Lindnerova